SVB DESIATKA
Dokumentky v záložkách: Verejná nástenka
Administrátor, 19. 9. 2017 16:09, zobrazené 3394 x
Záložka: Verejná nástenka
Administrátor, 3. 6. 2017 23:27, zobrazené 664 x
Záložka: Verejná nástenka

ÚRADNÉ HODINY

 každú stredu od 16,00 do 18,30 hodín

v priestoroch kancelárie SVB DESIATKA